Izstādē Laucienes novada Pļavmuižas saieta nama rokdarbnieču darinātie dekoratīvie spilveni dažādās tehnikās