Pasākumā rotaļu grupu audzēkņi rādīs fragmentus no R.Blaumaņa lugas "Velniņi"