Pasākumā Z.Millera grāmatas „Kurmītis un bikses” lasīšana u. c. aktivitātes