Izstādē Laumas Briedes kabatas lakatiņu kolekcija)