Projekta Bērnu Žūrijas pasākums rotaļu grupas 6 gadīgajiem bērniem. pasākumā I.Zanderes grāmatas "Dieguburti" lasīšana, spēles, burtiņu pagatavošana