Izstādē Pļavmuižas (Talsu nov.) saieta nama mākslas studijas dalibniekugleznas