Teātra svētku dalībnieki - Sermītes interešu centra rotaļu grupu audzēkņi , teātra pulciņš,  pedagogi.

Audzēkņi rādīs uzvedumus pēc literāro darbu motīviem, skanēs dziesmas no teātru izrādēm