Konkursā piedalās piaugušie Laidu pagasta iedzīvotāji.

Konkursu organizē Sermītes, Laidu bibliotēkas un Laidu pagasta brīvā laika organizatore