Izstādēs rakstnieču darbi, literatūra par rakstniecēm, materiāli no publikācijām, interneta.