Izstādē pagasta iedzīvotājas Gintas Taubes eņģeļu kolekcija.