Izstāde veltīta rakstnieka Arnolda Auziņa ( rakstniekam 29. novembrī - 80) daiļradei.

Izstādē skatāmi rakstnieka darbi pieaugušajiem un bērniem, publikācijas laikrakstos un interneta resursos