Izstāde veltīta rakstnieka Ērika Kūļa  (rakstniekam 12. novembrī - 70) daiļradei. Izstādē skatāmi Ē.Kūļa darbi pieaugušajiem un bērniem, publikācijas laikrakstos un interneta resursos.