No 5.septembra līdz 30.septembrim Sermītes bibliotēkā notiek Dzejas mēnesis:

1) 9.septembrī no plkst.10.00-11.00 dzejas stunda Sermītes interešu centra rotaļu grupās - V.Ļūdēna grāmatas "Nosapņotas murrādziesmas " lasīšana.

2)14. septembrī  plkst.9 : 30 Dzejas diena Sermītes interešu centra rotaļu grupās, veltīta A.Auziņa daiļradei Rakstniekam šogad apritēs 80)

3) 20.septembrī Bērnu Žūrijas grāmatas (U.Auseklis. Runcis Francis jeb pasaule sēd uz velosipēda) lasījums - pasākums kopā ar runci Franci