Izstādē skatāmi Talsu novada Pļavu bibliotēkās vadītājas Benita Šuršinas uz kartona austie krāšņie lakati