Izstādē skatāmas mākslinieces gleznas dažādās tehnikās