2.martā - e-kursi iesācējiem (pieaugušie) : iepazīstināšana ar e-kursu bibliotēku portālā

3.martā - e-kursi iesācējiem (rotaļu grupas audzēkņi) : iepazīstināšana ar e-kursu bibliotēku portālā

4.martā- "e-prasmju"nedēļas noslēgums : bibliotēka piedāvā 3td veidoto videofilmiņu - pieredzes stāstu -  noskatīšanos