Kursīšu bibliotēkā

22.11.2018. plkst. 18.00

Foto izstāžu “Pieķēru lasot…” un “Saldus novada Gaismas pilis” atklāšanas pasākums “Grāmatu sardzē”.

 

Piedalās: Kursīšu amatierteātris “Kodols”, Saldus novada bibliotekāri, interesenti

 

Pasākums notiek biedrības “KABata” sadarbībā ar Kursīšu pagasta bibliotēku-informācijas centru un Saldus novada publiskajām bibliotēkām realizētā projekta “20 pērles” ietvaros, ko finansē biedrība “KIT” (Saldus novada projektu fonds) konkursā “Kultūras pērles”!