Pasākums “Dzeju dziedāt” kopā ar Karīnu Tatarinovu (balss) un Robertu Dinteru (ģitāra)
20.septembri plkst. 19.00
Kursīšu pagasta pārvaldes zālē
Māra Čaklā dzeja Imanta Kalniņa, Ērika Ķiģeļa un citu komponistu dziesmās! Ieeja – ziedojums 1,00 euro