Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

1.02.-28.02.2018.

Foto izstāde

“Cilvēksstāsti - Es mīlu Tevi, Vadakste”