Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

16.01.2018. plkst. 19.00

“Ceļojuma piezīmes – PORTUGĀLE”

Kursīšnieks Viesturs Upenieks dalīsies iespaidos, ieraudzītājā un izbaudītajā

Pasākums notiek UNESCO LNK tīkla “Stāstu bibliotēkas’ aktivitāšu ietvaros.