Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

28.11.2017. plkst. 18.30

Pasākums „Ieskatīties personības portretā”, tikšanās ar žurnālisti, rakstnieci Līgu Blauu

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (5)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!