Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

28.09.2017. plkst. 18.00

Pasākums-saruna “Tautastērps vakar, šodien, rīt”, tikšanās ar Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītāju Liu Monu Ģībieti, izstādes noslēgums.

Pasākums notiek biedrības “KABata” sadarbībā ar bibliotēku un kultūras darba organizatori realizētā projektā „Pucējies, rotājies, lielus svētkus gaidīdama” ar biedrības „KIT” finansiālu atbalstu projektā „Es radu Latviju — es daru Latviju”.