Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 18.08. līdz 28.09.2017.

Izstāde

“SALDUS NOVADA TAUTASTĒRPI”

 

Par izstādi

Izstāde “Saldus novada tautastērpi” tiek veidota sadarbojoties ar Saldus novada pagastu un pilsētas kolektīviem, biedrībām un privātpersonām, kuru īpašumā ir Saldus novada pagastiem raksturīgie tautastērpi vai to detaļas. Tautastērpu komplekti ir gatavoti pēc vēsturiskām ziņām, materiāliem un pieejamajiem paraugiem, trūkstošās detaļas pieskaņojot atbilstoši kolektīva vajadzībām, raksturam un reģiona īpatnībām. Tā kā kolektīvi aktīvi koncertē, izstāde ir kustībā, kādi tautastērpi dodas pie to īpašniekiem, kādi nāk klāt un papildina izstādi. Izstāde notiek biedrības “KABata” sadarbībā ar bibliotēku un kultūras darba organizatori realizētā projektā „Pucējies, rotājies, lielus svētkus gaidīdama” ar biedrības „KIT” finansiālu atbalstu projektā „Es radu Latviju — es daru Latviju”.