Kursīšu bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba organizatori un skolas bibliotēku izstrādāja un VKKF 2.projektu konkursā iesniedza divus projekta pieteikumus – „Aktieru vasara” un „Portrets tuvplānā (4)”. Pēdējais no tiem guvis atbalstu 700,00 euro apmērā.

Projekta mērķis ir organizējot pasākumus-tikšanās ar grāmatu autoriem, veicināt sabiedrības interesi par latviešu literatūru un literātiem un dažādot kultūrvidi un norises pagastā. Projekta laikā no 2016.gada septembra līdz 2017.gada februārim reizi mēnesī tiks organizētas tikšanās ar latviešu literātiem Kursīšu bibliotēkā un Kursīšu pamatskolā. Plānotas tikšanās ar rakstniekiem Māri Bērziņu, Jāni Lejiņu, TV režisori Virdžīniju Lejiņu, dzejnieku Andri Akmentiņu, jauniešu fantāzijas literatūras rakstnieci, tulkotāju Lauru Dreiži, bērnu literātiem Juri Zvirgzdiņu un Luīzi Pastori.

Projekta “Portrets tuvplānā” iepriekšējās trīs kārtās kopš 2011.gada notikušas tikšanās ar 15 Latvijā zināmiem autoriem un no VKKF piesaistīts  1435.00 euro liels finansējums. Projekta aktivitātes atbalsta Kursīšu pagasta pārvalde, bibliotēka un pamatskola.

Ziņu sagatavoja:

Projekta vadītājs Mārtiņš Lagzdons

Tagi: rakstnieki, Portrets tuvplānā, VKKF projekts