2015.gada 13.decembrī no 13.00 līdz 15.00

Kursīšu pagasta pārvaldes zālē 2.stāvā

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ

Aicināti visi tirgoties gribētāji pieteikties bibliotēkā (63846680) vai pie kultūras darba organizatores (28328320)!

PLKST. 15.00

EGLĪTES IEDEGŠANAS PASĀKUMS