Kursīšu bibliotēkā-informācijas centra

24.10.2015. plkst.19.00

Lasītāju kluba pasākums

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa „Draudzība Ziemeļvalstīs”