Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

12.novembrī plkst.14.00

pasākums

„Laiks esi tu”

tikšanās ar rakstnieci, mākslas zinātnieci 

Gundegu Repši

 

Aicināti visi interesenti iepazīties ar literatūras izstādi „Gundegas Repšes personības spogulī: darbi un dzīve” pagasta bibliotēkā!

 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu!