PAGASTU DIENAS KURSĪŠOS - Jaunlutriņi

30.10.2015.  plkst. 19.00

Kursīšu Jaunajā zālē

pasākums

“Iepazīsti kaimiņus”

Pasākumā piedalās un koncertu sniegs Jaunlutriņu pašdarbības kolektīvi:

• Jaunlutriņu amatierteātris

• Moderno deju dejotāji (bērnu un jauniešu grupas)

• Senioru deju kopa “Senlejas”

• Grupa “Dziedošais trio”

 

Pasākumus rīko Kursīšu kultūras darba organizatore un Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs sadarbībā ar biedrību “Kursīšu attīstības biedrība “KABata” projektā “Pagastu dienas 2015” ar biedrības “KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”.