Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

27.10.2015. plkst. 19.00

“Lasītāju kluba pasākums”

Grāmata un veikals – tikšanās ar J.Rozes grāmatnīcas Saldū vadītāju Annu Sipko

Tēma – grāmatu iegāde, aktualitātes, tendences