J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde “Kurzemnieks, karavīrs – Jukums Vācietis” Kursīšu bibliotēkā no 01.10. līdz 31.10.

 

 

Aktivitāti rīko Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs sadarbībā ar biedrību “Kursīšu attīstības biedrība “KABata” projektā “Pagastu dienas 2015” ar biedrības “KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”.