Vēstures izstāde “No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” Kursīšu bibliotēkā no 6.10. līdz 31.10.

(Jaunlutriņu bibliotēkas izstāde par Jaunlutriņu pagasta vēsturi, personībām, vietām)

 

Aktivitāti rīko Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs sadarbībā ar biedrību “Kursīšu attīstības biedrība “KABata” projektā “Pagastu dienas 2015” ar biedrības “KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”.