21.10.2015. Izbraukuma pasākums “Jaunlutriņi atver durvis” Jaunlutriņu pagastā (Interesenti, kuri vēlas doties ekskursijā uz Jaunlutriņiem pieteikties pa tālr. 63846680 vai 26133145 Kursīšu bibliotēkā līdz 19.oktobrim) 

 

Aktivitāti rīko Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs un kultūras darba organizatore sadarbībā ar biedrību “Kursīšu attīstības biedrība “KABata” projektā “Pagastu dienas 2015” ar biedrības “KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”.