15.10.2015. plkst.19.00 Rokdarbu meistarklase kopā ar Daci Kalniņu Kursīšu bibliotēkā (pērļu rokassprādžu aušana un dakšiņtamborēšana).

 

Ja iespējams, līdzi jāņem — kurpju kastes vāks, smalka un gara šujamā adata vai speciālā pērļošanas adata, tamborēšanai piemērota dzija pēc pašu izvēles un tamboradata).

 

Aktivitāti rīko Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs sadarbībā ar biedrību “Kursīšu attīstības biedrība “KABata” projektā “Pagastu dienas 2015” ar biedrības “KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”.