06.10.2015. plkst. 17.00  izstādes „No Jaunmuižas līdz Jaunlutriņiem” atklāšana Kursīšu bibliotēkā(prezentācija, stāstījums, konkursi, tikšanās ar izstādes veidotājiem)

 

Aktivitāti rīko Kursīšu bibliotēka – informācijas centrs sadarbībā ar biedrību “Kursīšu attīstības biedrība “KABata” projektā “Pagastu dienas 2015” ar biedrības “KIT” finansiālu atbalstu projektu konkursā “Riteņa izgudrošana”.