Septembra literatūras izstādēs godinām un atgādinām par rakstniekiem, sabiedrībā zināmiem cilvēkiem – Vladimiru Kaijaku, Melāniju Vanagu, Agatu Kristi, Daini Īvānu, Velgu Krili, Ritu Gāli un Džemmu Skulmi. Izceļam saulītē bērnu un jauniešu literatūras vecāko krājumu!

 

PIEAUGUŠAJIEM

„Akācija akmens pagalmā” (rakstniekam Vladimiram Kaijakam - 85 (1930-2013)) 

„Ceļi un atceļi” (rakstniecei Melānijai Vanagai - 110 (1905-1997))

„Angļu krimināllietu eksperte” (angļu rakstniecei Agatai Kristi - 125 (1890-1976))

„Par vērtībām un cilvēkiem” (žurnālistam, sabiedriskajam un politiskajam darbiniekam Dainim Īvānam -60 (1955))

„Klusums kā lietus līst sanēdams” (dzejniecei Velgai Krilei - 70 (1945-1991))

„Vēl pavardos ugunis dzied” (dzejniecei Ritai Gālei - 90 (1925))

„Otas triepieni… nospiedumi” (gleznotājai Džemmai Skulmei - 90 (1925))

 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma bērniem - H”

„Latviešu un ārzemju rakstnieki jauniešiem - B”