BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

„Tipu, tapu plunkš” (rakstniekam Mārim Rungulim - 65 (1950)) 

„Dzīvē noskatīti stāsti” (rakstniekam Mārim Rungulim - 65 (1950))

 

PIEAUGUŠAJIEM

„Pasaules gars un gaisma” (pāvestam Jānim Pāvilam II - 95 (1940-2005))

„Vārdi par sauli…” (rakstniekam, militārajam darbiniekam  Robertam Eidemanim - 120 (1895-1937))

„Saulrietu violetās ērģeles” (komponistam, rakstniekam Marģerim Zariņam - 105 (1910-1993))

„Zemes dzīļu noslēpumi”