Kursīšu pamatskolā 16.aprīlī plkst.13.30

pasākums

“Pulksteņu nakts gaitas un citi stāsti”

tikšanās ar bērnu literatūras rakstnieci un redaktori

Māru Cielēnu

 

Aicināti visi interesenti iepazīties ar literatūras izstādi „Māras Cielēnas darbi un nedarbi bērniem: pasakas, dzejoļi, stāsti” skolas bibliotēkā!

 

Pasākums tiek organizēts Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra izstrādātā projekta “Portrets tuvplānā (3)” ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu, sadarbojoties skolas un pagasta bibliotēkām!