Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 16.03. līdz 17.04.2015.

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde

“Ko stāsta senlietas”