Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 10.02. līdz 10.03.2015.

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja izstāde

“Nauda”

un bibliotēkas veidota ;literatūras izstāde "Naudas laiki Latvijā"