Noslēdzies biedrības "Kursīšu attīstītības biedrība "KABata"" kopā ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru realizētais projekts.

Saskaņā ar projekta finansēšanas līgumu Nr.125/KKP, kas noslēgts starp Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūras pārvalde” un biedrību „Kursīšu attīstības biedrība „KABata”, tika realizēts projekts „Kurzemes literārās lappuses”.

Projekta kopējais finansējums, kurš piešķirts no VKKF Kurzemes kultūras programmas bija 400.00 euro.

Projekta mērķis bija organizējot tikšanās ar grāmatu autoriem, dažādot kultūrvidi un norises pagastā tā veicinot sabiedrības interesi par latviešu, sevišķi Kurzemes, literatūru un literātiem.

Projekta laikā notikušajā pasākumu ciklā „Portrets tuvplānā” pagasta bibliotēkā un pamatskolā tika organizētas pieci literāri pasākumi-tikšanās ar Kurzemes literātiem – Sandru Vensko, Maiju Laukmani, Ēriku Kūli, Ināru Šteinbergu, Daci Priedi. Literāti pārstāvēja dažādus Kurzemes novadus un pilsētas.

Pavisam kopā noorganizētas 5 literārās un materiālu izstādes, kas tapušas sadarbojoties ar Saldus pilsētas bibliotēku un apkārtējām kaimiņu pagastu bibliotēkām, kuras pirms un pēc pasākumiem stāstīja par literātu daiļradi un personību. Izstādēs skolā un pagasta bibliotēkā tika izvietotas grāmatas un raksti no periodikas. Izstādes izraisīja patiesu interesi no lietotāju puses.

Bildes no pasākumiem pieejamas šeit - http://www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka/gallery/

Par projektu un tā aktivitātēm varēja lasīt – afišās, laikrakstā „Saldus Zeme”, informatīvajos izdevumos „Saldus Novada vēstis”, „Kursīšnieks”, interneta vietnēs www.kursisi.lv, www.saldus.lv, www.draugiem.lv/Kursisu.biblioteka, www.biblioteka.lv.

Pasākumos kopumā piedalījušies vairāk nekā 100 lieli un mazi Kursīšu pagasta iedzīvotājiem, kā arī viesi no kaimiņu pagastiem, kam bija iespēja satikt Kurzemes literātus, iepazīties ar to daiļradi un personību.

Projekta laikā izvirzītie uzdevumi un mērķis sasniegti - sadarbībā ar Kursīšu bibliotēku-informācijas centru, kultūras darba organizatori un Kursīšu pamatskolas bibliotēku noorganizētas 5 saturiskas diskusijas un pasākumus-tikšanās ar latviešu literātiem – kurzemniekiem pieaugušajiem un bērniem, popularizēta Kurzemes literatūra un literāti, sekmēta un dažādota kultūras dzīve pagastā.

Ziņu sagatavoja:
Mārtiņš Lagzdons
Projekta vadītājs, biedrības „Kursīšu attīstības biedrība „KABata”” valdes priekšsēdētājs