No šī gada 8. līdz 11.decembrim pēc Vjetnamas projekta Datorlietošanas prasmju un publiskā interneta piekļuves uzlabošana Vjetnamā, kuru īsteno Vjetnamas Sociālistiskās Republikas Informācijas un komunikācijas ministrija, iniciatīvas Latvijā tiks īstenots pieredzes apmaiņas pasākums Vjetnamas projektā iesaistītajiem speciālistiem.

Vairāku dienu garumā, piedāvājot apmeklēt vairākas Latvijas publiskās bibliotēkas, tiekoties ar Latvijas publisko bibliotēku speciālistiem, LR Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjiem, piedaloties Kultūras informācijas sistēmu centra īstenotā publisko bibliotēku attīstības projekta “Trešais tēva dēls” (turpmāk – Projekts) iesaistīto speciālistu prezentācijās par ar projekta īstenošanu un tā  ilgtspējas nodrošināšanu saistītiem tematiem, iecerēts nodot Latvijas pieredzi un ieteikumus veiksmīgai Projekta īstenošanai un bibliotēku ilgtspējas nodrošināšanai.

 

Vizītes mērķis

 • Informēt dalībniekus un nodrošināt ar galvenajām atziņām ilgtspējas nodrošināšanai publiskajās bibliotēkās pēc Bila un Melindas Geitsu fonda Globālo bibliotēka programmas publisko bibliotēka attīstības projekta ieviešanas.
 • Apspriest un diskutēt par izaicinājumiem un veiksmīgāko pieredzi publiskā internet piekļuves vietu darbības ilgtspējas nodrošināšanai un lietotāju piesaistīšanai.
 • Īstenot diskusijas un aktivitātes, kas veicinātu vizītes dalībnieku mācīšanos no 3td projekta komandas, publisko bibliotēku un bibliotekāru pieredzes.
 • Veicināt vizītes dalībnieku savstarpējo sadarbību, kā arī Vjetnamas pārstāvju sadarbību ar 3td projekta komandas pārstāvjiem un Latvijas publisko bibliotēku speciālistiem.
 • Īstenot apmācības ar mērķi pilnveidot projektu īstenošanas kapacitāti Globālo bibliotēku Vjetnamas projekta Uzraudzības komisijas un projekta īstenošanas komandas pārstāvjiem, kā arī veidot projektu vadības prasmes reģionālajiem koordinatoriem.

 

Vizītes trešajā dienā, 10.decembrī plānota delegācijas un KISC pārstāvju vizīte Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā. Vizītes laiks Kursīšu bibliotēkā: no plkst. 13.30 līdz 15.00. Plānota ekskursija pa Kursīšu bibliotēku, prezentācija par Kursīšu bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem un bibliotēkas ilgtspēju, diskusija ar pagasta pārvaldes vadītāju un bibliotēkas lietotājiem.

 

Vizītes dalībnieki:

Vjetnamas pārstāvji

 • Mrs. Nguyen Thi Hai Van, PMU Coordinator;
 • Mr. Nguyen Thanh Duc, Library Specialist – PMU;
 • Mr. Vu Thanh Tam, Assistant – PMU;
 • Mr. Hoang Ngoc Son, Director of Cao Bang Provincial Department of Information and Communications;
 • Mr. Tran Quoc Oanh - Deputy Director, Bac Kan Provincial Department of Culture, Sport and Tourism;
 • Mr. Nguyen Nhu Van, Director of Dak Lak Provincial Post Office;
 • Mr. Cao Quoc Dinh, Hau Giang Provincial Coordinator;
 • Mr. Tran Bao Trung, Ca Mau Provincial Coordinator;
 • Mr. Pham An, Ninh Thuan Provincial Coordinator;
 • Ms. Pham Thi Kim Anh, Director of Phu Yen Provincial Library.

KISC pārstāvji

 • Līga Kursīte, 3td projekta koordinatore
 • Inga Niedra, 3td mācību koordinatore;

Tulks

 • Kao Viet, Latvijas Mākslas Akadēmijas students, Lāčplēša komiksu veidotājs

 

Vairāk informācijas, Inga Niedra

Vecākā referente, mācību koordinatore

Kultūras informācijas sistēmu centrs

Tālr.: + 371 67844895

Fakss: + 371 67843084

Ziņu sagatavoja:
Ziņu sagatavoja

Mārtiņš Lagzdons

Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra vadītājs