PIEAUGU&Scaron AJIEM

„Nieki un izpriecas” (rakstniecei Norai Ikstenai45 (1969)) 

„No latviešu literatūras fonda - F”

„Ar Nobela prēmiju literatūrā” (Angļu rakstniecei Dorisai Lesingai — 95 (1919 -2013))

 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

 „Zvaigznes bērns” (angļu rakstniekam Oskaram Vaildam — 160 (1854-1900))

„Jūrzemes hronika” (amerikāņu rakstniecei Ursulai Le Gvinai85 (1929))

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma bērniem - N”