Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

līdz 30.septembrim

Jaņa Rozentāla Saldus mākslinieku grupas

portretu izstāde

“SALDUS NOVADNIEKI LAIKĀ UN TELPĀ”