Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā

no 1. līdz 30.septembrim

grāmatu kolkceijas izstāde

"LATVIEŠU ORĢINĀLLITERATŪRA BIBLIOTĒKĀS"