PIEAUGU&Scaron AJIEM

„Silaines muižas tirāns” (rakstniekam Robertam Sēlim130 (1884-1975))

 „Sēnes mežā un burciņā”

„Maizes spēks”

„Padomi skolotājiem sākot mācību gadu”

BĒRNIEM

„Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma bērniem - P” 

„Burti, cipari rindojas, uz skolu sauc”