Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

No 10.07. līdz 10.08.2014

J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja

izstāde

„Saldus novada Leišmalīte”

 

Par izstādi - http://muzejs.saldus.lv/36214/darba-laiks7/celojosas-iztades0/87954/izstade-saldus-novada-leismalite4