Pieaugušajiem:

„Trīs…” (angļu rakstniekam Džeromam Klapka Džeromam — 155 (1859-1927)) 

„Dāvātas dvēseles” (rakstniekam Jānim Klīdzējam100 (1914-2000))

„Dzimtas jūras krastā” (rakstniekam Vilim Lācim — 110 (1904-1966))

„Piedzīvojumi, noslēpumi, izmeklēšana” (angļu rakstniekam Arturam Konanam Doilam — 155 (1859-1930))

„Viens no brāļiem” (rakstniekam Reinim Kaudzītem175 (1839-1920))

„Cilvēciskā komēdija” (franču rakstniekam Onorē de Balzakam — 215 (1799-1850))
Bērniem un jauniešiem:
„Pie mums ir brīnum labi” (dzejniecei, tulkotājai  Mārai Cielēnai — 60 (1954))