Kursīš bibliotēkā-informācijas centrā

2.maijā plkst.18.00

pasākums

„Bibliotēkas draugi kopā lai nāk!”

 

PROGRAMMĀ

- Čaklāko lasītāju sumināšana

 - Pateicības atbalstītājiem

 - “Lojalitātes programmas” noslēgums

 - Muzikāls sveiciens no ansambļa “Allegro” un Nīgrandes mūzikas skolas