Kursīšu bibliotēkā-informācijas centrā

23.janvārī plkst.19.00

Stāstu laiks t@vā bibliotēkā

“Ceļojumu piezīmes — Austrālija (Sidneja) un Jaunzēlande”

Ezernieces Regīnas Nesteckas iespaidi, fotogrāfijas, filmas.

Gaidīti visi interesenti!

Pasākums notiek UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” aktivitāšu ietvaros Kursīšu bibliotēkā