PIEAUGU&Scaron AJIEM

„Lampas un zvaigznes lēnām dziest” (dzejniekam, tulkotājam Klāvam Elsbergam55 (1959-1987)) 

„Labirintu meistars” (rakstniekam Jānim Lejiņam — 60 (1954))

 „Cilvēcisko kaislību jūgs” (angļu rakstniekam Somersetam Moemam140 (1874-1965))

„Nodevīgie sirdspuksti” (amerikāņu rakstniekam Edgaram Alanam Po — 205 (1809-1849))

„Izcirtumā dzērves kliedz” (rakstniecei Dzintrai Žuravskai — 75 (1939))

 „No latviešu daiļliteratūras fonda” - B

„No ārzemju daiļliteratūras fonda” - O

 

BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

„Klau, es būšu zeks” (rakstniecei Dzintrai Žuravskai — 75 (1939))

 „Ārzemju rakstnieki vidējā skolas vecuma bērniem” – T